Locatieplan Openbare Laadpalen

Add marker on the map

Edit marker on the map

Hoe kiest de gemeente locaties van de laadpalen? 

Bij het vinden van een locatie voor een laadpaal worden meerdere factoren afgewogen, zoals de aanwezigheid van kabels en leidingen in de ondergrond, en het visuele effect van een laadpaal op de openbare ruimte. Zo kiest de gemeente bij voorkeur geen locaties direct voor ramen of deuren of bij een groenvoorziening. De openbare laadpalen worden geplaatst op een locatie waar zoveel mogelijk e-rijders er gebruik van kunnen maken. Ook worden de laadpalen zoveel mogelijk bij elkaar geplaatst. Meer informatie hierover vindt u in de Plaatsingsleidraad en Inrichtingskader publieke laadinfrastructuur

Wanneer worden de laadpalen geplaatst? 

De openbare laadpalen worden niet in één keer geplaatst. Pas op het moment dat de bestaande openbare laadpalen overbezet zijn, wordt een laadpaal bijgeplaatst op een locatie uit het vastgestelde locatieplan. De verwachting is dat we met dit locatieplan tot 2025 voldoende locaties hebben vastgelegd. In Utrecht wordt uiteindelijk ongeveer 2,5% van het totaal aantal parkeerplekken in Utrecht gereserveerd voor het laden van elektrische auto’s. Of en wanneer deze locaties een laadpaal krijgen, hangt af van de groei van het aantal elektrische voertuigen de komende jaren. Meer informatie hierover vindt u in het Strategisch Plan Laadinfrastructuur.
 

Add a marker to the map.
Click anywhere on the map to select a location or search by address or postal code.


…OR click somewhere on the map to choose the desired location
One moment ...
Cookie settings